Anja van de Brug

Designation:

Ambassador

Anja van de Brug

“Ongevraagd en ongewenst kom je in de uitkering en wordt dan vooral met ‘financieel aan de zijlijn staan’ geconfronteerd. Als ervaringsdeskundige wil ik een stem geven, weer actief bezig zijn conform persoonlijke mogelijkheden, zelfredzaamheid aanbieden en hulpbehoevenden uit die positie helpen om ‘oud zeer’ op te lossen en dan weer toekomstperspectief voor de mensen bieden. Elk eigen inkomen is beter dan welke uitkering ook! Doet u mee?”

Via onze speciale ambassadeur Anja van de Brug (founder voormalig vereniging BVVU) kunnen o.a. uitkeringsgerechtigden met in het bijzonder mensen met een medische aandoening of invaliditeit zich bij ons melden. Anja is zeer bedreven in het opkomen voor mensen die dit helaas door deze omstandigheden zelf niet meer (zo) goed kunnen!

Ook is zij zeer bekwaam en belezen v.w.b. wetten en regelgeving en dankzij haar uiterst doortastende vermogen, haalt zij in mum van tijd de feiten boven tafel en gaat ermee aan de slag! Met de jarenlange ervaring die Anja o.a. als lobbyist van het hoogste niveau tot aan de tweede kamer in Den Haag heeft opgedaan, streven wij ernaar om met kortere ‘lijnen’ directer actie te kunnen ondernemen en zodoende een mooi begin te maken met de bestrijding van armoede zowel lokaal als landelijk.

Herkent u één van de bovengenoemde situaties of wilt u graag zelf een vraag stellen aan Anja?

Stuur dan een mailtje naar: anja.dontblowit@mail.com